skip-to-main-content
Voel je je op dit moment onveilig? Bel ons centrale meldnummer 0320-331343

Voor wetenschappers

Te maken krijgen met bedreigingen of intimidatie is niet normaal en kan erg heftig zijn. Helaas zien we dat het steeds vaker gebeurt in de richting van wetenschappers die zich mengen in een publiek debat. Op deze pagina lees je meer over wat je zelf kunt doen om het risico te beperken en hoe je ermee om kan gaan als het jou overkomt. Wil je melding maken van intimidatie, bedreiging of haatreacties? Vul dan het meldformulier in en ontvang gerichte hulp van de juiste mensen op je instelling. Het helpt als er iemand meedenkt.

Onderstaande actiepunten zijn gebaseerd op gesprekken met specialisten en ervaringsdeskundigen binnen en buiten wetenschappelijke instellingen en de ervaringen van PersVeilig. De actiepunten zijn besproken met politie. 

Let altijd goed op je (mentale) welzijn. Intimidatie, haatreacties of bedreiging kunnen grote gevolgen hebben. Wees je daarvan bewust en sta open voor hulp als het je wordt aangeboden, of als je merkt dat je hulp nodig hebt.

Handreiking Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers

Wil je meer lezen over wat werkgevers, leidinggevenden en medewerkers kunnen doen in de aanpak van bedreiging en intimidatie? Download dan de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ (PDF), die voor alle Nederlandse universiteiten is geschreven.

Download Handreiking (PDF)

Belangrijke documenten

KNAW-rapport over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap (link)

Podcast 'De Goede Gesprekken' #5: sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap (link)

KNAW-rapport over academische vrijheid in Nederland (link naar PDF)

Wat kun je doen?

Online vindbaarheid

Ga vooraf na welke informatie over jou op internet te vinden is, en wat je (niet) wil dat er te vinden is.

Zorg dat werkgerelateerde en privé-accounts zo min mogelijk aan elkaar gelinkt zijn.

Ben je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben je bang dat je huisadres daardoor vindbaar is? Bij (dreiging van) bedreigingen kun je bij de KvK je adres laten blokkeren. Zie https://www.kvk.nl/privacy/privacy-en-het-handelsregister/ voor meer informatie.

(Sociale) media

Scherm je socialmedia-accounts goed af, gebruik tweestapsverificatie en een passwordmanager.

Vraag je je af hoe serieus je online bedreigende of intimiderende reacties moet nemen? Online zijn tools te vinden die kunnen helpen bij die inschatting, zoals www.troll-busters.com of www.degoedezaak.nl

Blokkeer mensen die haatdragende of intimiderende berichten sturen en indien mogelijk, meld ze bij het betreffende socialmediaplatform.

Vraag eventueel hulp bij de communicatieafdeling als je hulp en advies bij (social)mediazaken nodig hebt. Op bijvoorbeeld https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org en https://digitalfirstaid.org/en/topics/harassed-online/ zijn veel tips te vinden.

Melden, aangifte en bewijs

Meld (online) bedreiging, intimidatie en haat bij je werkgever: via bijvoorbeeld dit formulier, je leidinggevende, communicatieafdeling of veiligheidszaken.

Bewaar alle bedreigende of intimiderende berichten. Maak screenshots. Als bepaalde uitingen niet strafbaar zijn, kan een opeenstapeling van berichten van bepaalde personen wel leiden tot strafvervolging op basis van stalking/belaging.

Het verzamelen van al het materiaal kan na een traumatische ervaring extra confronterend zijn. Vraag anderen dat te doen (via de communicatieafdeling, leidinggevende, collega’s of vrienden) als je het zelf liever niet wil doen.

Laat de instelling namens jou aangifte doen bij concrete bedreigingen, of doe zelf aangifte als je dat liever hebt.

Het uitvoeren van veldwerk of onderzoek op openbare plaatsen kan soms ook bedreigende reacties oproepen. Maak daar melding van en vraag je leidinggevende of universiteit om mee te denken over hoe je veilig kunt werken.