skip-to-main-content
Voel je je op dit moment onveilig? Bel ons centrale meldnummer 0320-331343

Voor werkgevers

De instelling is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar wetenschappers en andere medewerkers. Verschillende aspecten van goed werkgever- of werknemerschap zijn op verschillende momenten van belang: preventief, ten tijde van en na bedreigende incidenten.

In de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ (PDF), die voor alle Nederlandse universiteiten is geschreven, is een uitgebreidere aanpak beschreven met aandachtspunten voor de instelling en voor medewerkers. De handreiking gaat in op zaken als bewustwording en preventie, reageren op een incident en aandachtspunten na een incident. De actiepunten hieronder gaan slechts over een aantal belangrijke aspecten.

Handreiking Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers

Wil je meer lezen over wat werkgevers, leidinggevenden en medewerkers kunnen doen in de aanpak van bedreiging en intimidatie? Download dan de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ (PDF), die voor alle Nederlandse universiteiten is geschreven.

Download Handreiking (PDF)

 

Belangrijke documenten

KNAW-rapport over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap (link)

Podcast 'De Goede Gesprekken' #5: sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap (link)

KNAW-rapport over academische vrijheid in Nederland (link naar PDF)

Wat kan je als instelling doen?

Voer actief beleid

Zorg voor een duidelijke rol- en taakverdeling en procedure in het aanpakken van (online) incidenten, intimidatie en bedreigingen. Veranker dit in het bestaande veiligheidsbeleid en maak deze rol- en taakverdeling en procedure breed bekend.

Stel een meldpunt in zodat bedreigingen altijd gemeld kunnen worden. Registreer gemelde incidenten zodat de omvang van het probleem inzichtelijk wordt.

Neem als instelling intern en naar buiten toe stelling tegen zaken als racisme, seksisme, xenofobie, homofobie en validisme. Zorg voor duidelijke definities en kennis op het gebied van diversiteit en inclusie bij leidinggevenden, veiligheidszaken, communicatieafdeling en bestuur.

 

Bewaak de grens

Voer als instelling een zerotolerance-beleid als het gaat om bedreiging en intimidatie van werknemers, geef aan dat dit altijd meldenswaardig is en verwijs naar de meldmogelijkheden.

De Nederlandse universiteiten doen bij elk geval van bedreiging, fysiek of seksueel geweld, stalking en inbraak of diefstal standaard aangifte.

Neem (online)dreiging serieus. De gevolgen voor de medewerkers kunnen groot zijn. Intimidatie en bedreiging zijn geen kwestie van ‘hoort bij het werk’.

Train en steun je medewerkers

Zorg dat leidinggevenden binnen de instelling de urgentie van het probleem erkennen of zorg dat ze daarin getraind worden. Het is belangrijk dat deze op de hoogte zijn van het te volgen protocol en procedure.

Zorg ervoor dat medewerkers getraind worden in online weerbaarheid en in het (veilig) gebruik van social media.

Zorg ervoor dat medewerkers alle steun kunnen krijgen die nodig is, inclusief psychosociale hulp.

Medewerkers met een tijdelijk contract of medewerkers met anderszins sterke afhankelijkheidsrelaties tot de leidinggevende voelen zich vaak extra kwetsbaar en zijn mogelijk bang de dreiging te melden. Zorg voor een veilige werkomgeving waarin alle medewerkers incidenten durven melden.