skip-to-main-content
Voel je je op dit moment onveilig? Bel ons centrale meldnummer 0320-331343

Privacystatement

WetenschapVeilig.nl is in opdracht van de Universiteiten van Nederland (UNL) ontwikkeld door Schuttelaar & Partners. WetenschapVeilig is een initiatief van UNL in samenwerking met Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I).

 

1                    PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WetenschapVeilig.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de meldkamer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het webformulier voor het doen van een incident op de website verstrekt. WetenschapVeilig.nl zal bij het doen van een melding via het webformulier de volgende persoonsgegevens verwerken:

·  Uw voor- en achternaam

·  Uw telefoonnummer

·  Uw werk e-mailadres

·  Type incident

·  Uw werkgever

 

Uw IP-adres wordt niet geregistreerd. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

WetenschapVeilig verwijst ook door naar een 24/7 bereikbare telefonische meldkamer (van International Security Partners B.V.) voor vragen met urgentie of in geval van spoed. Hier vindt – indien nodig – triage plaats en worden melders zo snel mogelijk in contact gebracht met de eigen instelling voor passende hulp.  Indien instellingen zelf een telefonische 24/7 meldkamer hebben, zal ISP B.V. daar zo snel mogelijk naar doorverwijzen.

 

2                   COPYRIGHT

Het is toegestaan informatie van wetenschapveilig.nl over te nemen, mits u de bron vermeldt.

 

3                   WAAROM WETENSCHAPVEILIG.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

WetenschapVeilig verzamelt en verwerkt op beperkte schaal persoonsgegevens van meldingen die via het webformulier worden ingevuld. Daarmee kunnen we zorgen dat u zo snel mogelijk passende hulp krijgt van uw werkgever. Met uw gegevens gaan wij integer om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

WetenschapVeilig.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

4                   HOE LANG GEGEVENS WORDEN BEWAARD

De persoonsgegevens van meldingen die via het webformulier worden gedaan, worden direct verwijderd zodra de instelling de melding heeft ontvangen. WetenschapVeilig.nl verzamelt wel de aantallen meldingen en typen incident per instelling (melders vinken in meldformulier een of meerdere type(n) incident aan; bedreiging, haatreacties, intimidatie of anders/overig). Er worden verder geen persoonsgegevens verzameld of bewaard door WetenschapVeilig.nl of Schuttelaar & Partners.

Na het bellen van het meldnummer van ISP BV wordt de melding na beoordeling op mate van urgentie doorgestuurd naar de instelling waaraan de melder verbonden is. ISP BV bewaart met het oog op een jaarlijkse rapportage van de aantallen meldingen aan de instellingen ten behoeve van het bestuursverslag van de leverancier en de instellingen en met het oog op de nazorg en afwikkeling van meldingen door de instellingen, de meldingen maximaal anderhalf jaar (en tot uiterlijk 31 juni van het opvolgende kalenderjaar). Wanneer de dienstverlening beëindigd wordt, zullen de gegevens nog voor de duur van maximaal zes maanden worden bewaard in verband met nazorg en rapportage.

 

5                   DELEN MET ANDEREN

WetenschapVeilig.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan de door u geselecteerde werkgever voor het opvolgen van meldingen. Zodra de melding door de werkgever is ontvangen worden de persoonsgegevens verwijderd. Er worden verder geen persoonsgegevens verzameld of bewaard door WetenschapVeilig.nl of Schuttelaar & Partners.

 

6                   WEBSITE GEBRUIKERSTATISTIEKEN

Voor het monitoren van websitegebruik verzamelt WetenschapVeilig anonieme gegevens via Matamo, zie www.matamo.org Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan WetenschapVeilig door de webstatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

 

7                   GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de door u geselecteerde werkgever, aangezien deze uw melding ontvangen. Voor vragen aan een Functionaris Gegegevensbescherming (FG) verwijzen we u door naar uw instelling. Deze houden intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.  De FG is te bereiken via de website van uw universiteit of onderzoeksinstituut.

 

8                  BEVEILIGEN

WetenschapVeilig.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Meldingen van het webformulier worden beveiligd verzonden naar de werkgever.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WetenschapVeilig via info@wetenschapveilig.nl
 

De Universiteiten van Nederland is als volgt te bereiken:

Lange Houtstraat 2 

Postbus 13739 

2501 ES Den Haag 

+31 (0)70 302 14 00 

post@unl.nl.

 

Laatste update: 7-11-2022